Zarząd DolSAR ,,ART”

Przewodniczący – Anna Jędryczka-Hamera

I Zastępca przewodniczącego – Aleksandra Gniłka

Skarbnik – Zuzanna Siwek

Sekretarz – Joanna Kalinowska

Członek zarządu – Paweł Kostrzewa

Członek zarządu – Barbara Stanisławska-Górska

Członek zarządu – Radosław Kuskowski