Zarząd DolSAR ,,ART”

Przewodniczący – Anna Jędryczka-Hamera

Wiceprzewodniczący – Beata Radzik

Skarbnik – Zuzanna Siwek

Sekretarz – Joanna Kalinowska

Członek zarządu – Paweł Kostrzewa

Członek zarządu – Barbara Stanisławska-Górska

Członek zarządu – Radosław Kuskowski

Członek zarządu – Anna Wołyniec