Zarząd DolSAR ,,ART”

Przewodniczący – Anna Jędryczka-Hamera

I Zastępca przewodniczącego – Aleksandra Gniłka

II Zastępca przewodniczącego – Paweł Kostrzewa

Skarbnik – Zuzanna Siwek

Zastępca skarbnika -Joanna Kalinowska

Sekretarz – Monika Michta

Zastępca sekretarza – Barbara Stanisławska-Górska

Członek zarządu – Mikołaj Gawrych

Członek zarządu – Katarzyna Majewska