Dotacje

Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji ,,ART” realizuje swoje działania korzystając z różnych dotacji. Nasze najważniejsze projekty w 2017 roku to:

  •  Środowiskowy Dom Samopomocy

Projekt finansowany przez Gminę Wrocław; Umowa Nr D/MOPS/1658/1/2015-2017

czas realizacji: 01.10.2015-31.12.2017

  • Pracownia Rehabilitacyjno-Plastyczna SALON ,,ART”

Projekt finansowany przez Gminę Wrocław; Umowa Nr D/WZD/1862/6/2017

czas realizacji: 23.01.2017-31.12.2017

  • ,,Teatr lalkowy językiem uniwersalnym- warsztaty teatru integracyjnego dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej” 

Projekt finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; Umowa Nr DS-N/35/2017

czas realizacji: 05.06.2017- 31.08.2017

  • ,,Kontrolowane szaleństwo przy polsko-niemieckiej granicy. Warsztaty turystyczne dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej”

Projekt finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; Umowa nr DS-N/35/2017

czas realizacji: 05.-06.2017- 31.08.2017

  • ,,Rehabilitacja w grupie- aktywność intelektualna i ruchowa drogą do zdrowia psychicznego”

Projekt finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; Umowa Nr DS-N/34/2017

czas realizacji: 05.-06.2017-31.12.2017