Dotacje

Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji ,,ART”

realizuje swoje działania korzystając z różnych dotacji,

a także składek członkowskich i  darowizn.

 

Darowizny można wpłacać na konto Stowarzyszenia

z dopiskiem ,,darowizna na cele statutowe”

PKO 12 1020 5242 0000 2402 0114 7271

 

Za wszystkie darowizny serdecznie dziękujemy!

Nasze projekty w 2022 roku to:

  • Środowiskowy Dom Samopomocy typu A

Dofinansowanie ze środków Gminy Wrocław,

umowa nr D/MOPS/2649/1/2020-2022

czas realizacji: 01.10.2020 – 31.12.2022

 www.wroclaw.pl

  • Wsparcie osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz ich rodzin i opiekunów w procesie zdrowienia – Pracownia Rehabilitacyjno-Plastyczna SALON ART

Dofinansowanie ze środków Gminy Wrocław,

umowa nr D/WZD/2953/3/2022

czas realizacji: 17.01.2022-31.12.2022

 www.wroclaw.pl