O nas

Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji „ART” działa od roku 2003. Jest kontynuatorem działalności Wrocławskiego Ośrodka Rehabilitacji „Art”, który funkcjonował przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym od roku 1995. Stowarzyszenie jest organizacją samopomocową skupiającą osoby chorujące na schizofrenię, zaburzenie schizoafektywne, zaburzenie afektywne dwubiegunowe, depresję, ich rodziny, przyjaciół, specjalistów (terapeutów, psychologów) oraz wolontariuszy. Członkowie Stowarzyszenia tworzą społeczność terapeutyczną. Osoby zdrowe i chorujące działają na równych prawach realizując zadania Stowarzyszenia. Głównym celem DolSAR „ART” jest szeroko pojęta rehabilitacja osób po kryzysie psychicznym. Stowarzyszenie wspiera i propaguje działania służące rozwojowi zdrowia psychicznego. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz promuje ich pracę i twórczość.

Stowarzyszenie współpracuje z Urzędem Miejskim Wrocławia, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, Polskim Towarzystwem Psychologicznym, Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, Kliniką Psychiatrii AM we Wrocławiu, wrocławskimi uczelniami (w tym z Akademią Muzyczną we Wrocławiu, Uniwersytetem Wrocławskim, SWPS) oraz innymi placówkami.