O nas

Anna Jędryczka-Hamera, psycholog kliniczny i arteterapeuta w 1995 roku założyła, przy pomocy studentów muzykoterapii studiujących na Akademii Muzycznej we Wrocławiu, teatr z udziałem osób chorujących psychicznie. W tym samym roku zainicjowała powstanie Wrocławskiego Ośrodka Rehabilitacji „ART”, który funkcjonował przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym.W 2003 roku WOR „ART” zakończył działalność, a Anna Jędryczka-Hamera została przewodniczącą nowopowstałego Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji”ART”.

Statut Naszej organizacji w nowatorski sposób zakłada pełne uczestnictwo w zarządzie osób z doświadczeniem choroby psychicznej.

Stowarzyszenie jest organizacją samopomocową skupiającą osoby chorujące na schizofrenię, zaburzenie schizoafektywne, zaburzenie afektywne dwubiegunowe, depresję, ich rodziny, przyjaciół, specjalistów (terapeutów, psychologów) oraz wolontariuszy. Członkowie Stowarzyszenia tworzą społeczność terapeutyczną. Osoby zdrowe i chorujące działają na równych prawach realizując zadania Stowarzyszenia. Głównym celem DolSAR „ART” jest szeroko pojęta rehabilitacja osób po kryzysie psychicznym. Stowarzyszenie wspiera i propaguje działania służące rozwojowi zdrowia psychicznego. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz promuje ich pracę i twórczość.

Aktualnie DolSAR”ART” prowadzi Pracownię Rehabilitacyjno-Plastyczną”SALON ART”, placówkę typu „drop-in” czynną 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku oraz 6 godzin w soboty, w której bez skierowania w różnych formach terapii mogą uczestniczyć osoby chorujące na schizofrenię i inne choroby psychiczne. Codziennie jest to 10-40 osób. Kolejna forma naszej działalności to Środowiskowy Dom Samopomocy Typu A, gdzie DolSAR „ART” opiekuje się codziennie 24 osobami przewlekłe chorymi psychicznie. Ponadto Stowarzyszenie prowadzi Teatr Integracyjny ,,Euforion” i Zespół „Q dobremu”, a także przeprowadza warsztaty turystyczne pod hasłem „Razem Łatwiej”,w trakcie których osoby z objawami rezydualnymi schizofrenii i obciążone inwazyjną farmakoterapią, pod opieką terapeutów doświadczają „leczenia światem”. Co roku jest to około 60 osób.W trakcie tych wędrówek zdobywają samodzielność osoby obciążone chorobowym lękiem i natręctwami.

Co roku Stowarzyszenie organizuje ,,Szalone Kreacje” – imprezę służącą promocji zespołów i solistów działających na terenie Wrocławia. W imprezach tych zawsze bierze udział około 100 osób.

Najważniejszym celem działalności Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji”ART” jest zmiana postrzegania chorujących psychicznie, tak by mogli oni być aktywnymi i pełnoprawnymi członkami społeczności.

Stowarzyszenie współpracuje z Urzędem Miejskim Wrocławia, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, Polskim Towarzystwem Psychologicznym, Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, Kliniką Psychiatrii AM we Wrocławiu, Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw pozarządowych, wrocławskimi uczelniami (w tym z Akademią Muzyczną we Wrocławiu, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Humanistycznym SWPS) oraz z wieloma innymi placówkami.