Formy działalności

Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji ART ma bardzo rozbudowaną działalność.

Posiada trzy siedziby znajdujące się we Wrocławiu:

  • ul. Grabiszyńska 89,

  • ul. Nowowiejska 20f,

  • ul. Powstańców Śląskich 109.

Na ul. Grabiszyńskiej 89 znajduje się Pracownia Rehabilitacyjno – Plastyczna „SALON ART” czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-19:00 oraz w soboty w godz. 12:00-18:00.

Na ul. Nowowiejskiej 20f znajduje się Środowiskowy Dom Samopomocy typu A czynny od 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku, w którym obecnie są 24 miejsca. W siedzibie na ul. Nowowiejskiej 20f odbywa się również Treningowa Grupa Wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej we wtorki w godz. 16:00-17:30.

Na ul. Powstańców Śląskich 109 znajduje się Pracownia „Małe Ciche”, w której w poniedziałki w godzinach 17:00 – 19:00 odbywa się Integracyjna Grupa Psychoedukacja – konsultacje ze specjalistą psychologiem klinicznym oraz warsztaty plastyczne (termin warsztatów uzgadniany na bieżąco).

Ponadto do ważnych form działalności DolSAR ART należy Teatr Integracyjny EUFORION mający swoją siedzibę przy ul. Grabiszyńskiej 89 oraz Zespół Q DOBREMU działający przy ul. Nowowiejskiej 20f.

Bardzo ważną formą aktywności podejmowaną przez członków i gości DolSAR ART są Rajdy Turystyczno-Edukacyjne „RAZEM ŁATWIEJ”.