Formy działalności

Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji ART ma bardzo rozbudowaną działalność.

Posiada trzy siedziby znajdujące się we Wrocławiu:

  • ul. Grabiszyńska 89,

  • ul. Nowowiejska 20f,

  • ul. Powstańców Śląskich 109.

Na ul. Grabiszyńskiej 89 znajduje się Pracownia Rehabilitacyjno – Plastyczna „SALON ART” czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-19:00 oraz w soboty w godz. 12:00-18:00.

Na ul. Nowowiejskiej 20f znajduje się Środowiskowy Dom Samopomocy typu A czynny od 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku, w którym obecnie są 24 miejsca.

Na ul. Powstańców Śląskich 109 znajduje się Pracownia „Małe Ciche”, w której w poniedziałki w godzinach 17:00 – 19:00 odbywa się Integracyjna Grupa Psychoedukacja – konsultacje z psychologiem klinicznym, a we wtorki w godzinach 16:15-18:15 jest prowadzona Treningowa Grupa Wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej.

Ponadto do ważnych form działalności DolSAR ART należy Teatr Integracyjny EUFORION mający swoją siedzibę przy ul. Grabiszyńskiej 89 oraz Zespół Q DOBREMU działający przy ul. Nowowiejskiej 20f.

Bardzo ważną formą aktywności podejmowaną przez członków i gości DolSAR ART są Rajdy Turystyczn-Edukacyjne „RAZEM ŁATWIEJ”.