Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Nowowiejska 20f, Wrocław

poniedziałek – piątek, godz.7-15

kontakt: 697003104

Ośrodek pobytu dziennego przeznaczony dla osób pełnoletnich z przewlekłymi zaburzeniami psychotycznymi, które mają poważne trudności w życiu codziennym.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do ŚDS obowiązuje procedura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, który wydaje decyzję administracyjną na pobyt w ośrodku. Decyzję mogą otrzymać osoby zameldowane we Wrocławiu.

Środowiskowy Dom Samopomocy Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji ART (ŚDS DolSAR ART) charakteryzuje się określoną strukturą pracy:

dzień zaczyna się i kończy treningiem interpersonalnym podczas którego omawiamy plan dnia, wybrane funkcje pełnione w społeczności ŚDS, a także sprawy dotyczące bieżących kwestii.

Ważnym elementem planu dnia jest trening ruchowy aktywizujący do całodziennej pracy.

Następnie (w zależności od dnia tygodnia) są różnorodne panele zajęć strukturalizowanych, m.in. psychoedukacja, choreoterapia, muzykoterapia, biblioterapia, arteterapia, grupa treningowa, psychogeografia, kulturoterapia aktywna, filmoterapia, kulinaroterapia, hortiterapia, itp.

Istotny w przebiegu dnia jest również poranny i popołudniowy trening porządkowy, ponieważ o nasz Dom dbamy wspólnie. Podczas dnia znajdujemy również czas na trening higieniczny i kulinarny.

W przerwach pomiędzy zajęciami jest możliwość odpoczynku w ŚDS-owym ogródku, wypicia kawy i herbaty, skorzystania z komputera. Jest to również czas, w którym warto budować pozytywne relacje z pozostałymi uczestnikami.