Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Nowowiejska 20f, Wrocław

poniedziałek – piątek, godz.7-15

Ośrodek pobytu dziennego przeznaczony dla osób pełnoletnich z przewlekłymi zaburzeniami psychotycznymi, które mają poważne trudności w życiu codziennym.  Osoby ubiegające się o przyjęcie do ŚDS obowiązuje procedura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, który wydaje decyzję administracyjną na pobyt w ośrodku. Decyzję mogą otrzymać osoby zameldowane we Wrocławiu.