Teatr Integracyjny ,,Euforion”

Kierownik artystyczny/reżyser: Anna Jędryczka-Hamera 

Kontakt telefoniczny: 609361312

Kierownik organizacyjny: Beata Radzik

Kontakt e-mail: dolsar_art@interia.pl

 

 

 

EUFORION działa od 1995 roku, ma w swoim repertuarze 23 spektakle oparte na prozie i poezji polskiej oraz światowej.

W teatrze występują osoby z doświadczeniem choroby psychicznej, terapeuci oraz studenci wrocławskich uczelni.

Teatr prowadzi systematyczne próby-warsztaty w sezonie teatralnym (wrzesień-czerwiec) – spotyka się na ul. Grabiszyńskiej 89 w Pracowni Rehabilitacyjno – Plastycznej Salon ART w czwartki od godz. 17:30 do 20:00. Przyjmuje chętnych do występów na scenie oraz  do współpracy przy organizacji przedstawień

Spektakle odbywają się  w różnych miejscach  we Wrocławiu (na scenach teatralnych, a także na podwórkach, w parkach, salach gimnastycznych) oraz podczas imprez artystycznych w całej Polsce (m.in.: Lublin, Łódź, Kraków, Zielona Góra), a także za granicą (Kijów, Brześć, Lwów).

HISTORIA PREMIER TEATRU EUFORION:
1995 – „Wiatroaeroterapia” wg Andrzeja Bursy
1997 – „Gdzie jesteś?”
1999 – „Psychodancing” wg Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej
2000 – „Panna Tutli Putli” wg Stanisława Ignacego Witkiewicza
2001 – „Byczek Fernando” wg Munro Leafa
2002 – „Don Kichot” wg Miguela de Cervantesa
2003 – „Ciaptak na dachu” wg Jana Brzechwy
2004 – „DJ Faustus” wg Johanna Wolfganga von Goethego
2005 – „Wilki” wg Danuty Wawiłow
2006 – „All you need is love”
2006 – „Colas Breugnon” wg Romain Rollanda
2007 – „Ryby, żaby i raki” wg Jana Brzechwy
2010 – „Rozmowa z kamieniem” wg Wisławy Szymborskiej
2011 – „Garby” wg Leszka Kołakowskiego
2012 – „Noc czerwcowa i Inge Bartsch” wg Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
2013 – „Don Juan” wg Moliera/2016 – „Gdyby Don Juan był kobietą…” wg Moliera
2014 – „Dziewięć kochanek kawalera Dorna” wg Kornela Makuszyńskiego
2015 – „Pszczoły” wg Bolesława Leśmiana
2016 – „Burza” wg Williama Sheakespeara

2017– „Wariat i zakonnica” wg Stanisława Ignacego Witkiewicza

2019 – „Opowieść o życiu” wg Iwana Franko

2022 – „Kobieta jest jak kobieta”wg Tadeusza Różewicza

„Kobieta, mężczyzna, poezja i muzyka”

2024 – „Uczta popielcowa” wg Olgi Tokarczuk

Na bieżąco informacje o nas można znaleźć tutaj:

https://www.facebook.com/teatr.euforion

Kilka słów o nas:

Teatr Integracyjny EUFORION, który z inicjatywy Anny Jędryczki – Hamery działa od 1995 roku, tworzą osoby inicjujące zmiany postaw społecznych wobec specyficznej grupy osób niepełnosprawnych – osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Od początku w spektaklach występowały osoby z doświadczeniem choroby psychicznej, studenci muzykoterapii oraz studenci innych uczelni wrocławskich, terapeuci i wolontariusze.

Obecnie Teatr Integracyjny EUFORION ma w swoim repertuarze 22 spektakle oparte na prozie i poezji polskiej oraz światowej.

Początkowo grupa Teatru Integracyjnego funkcjonowała przy Wrocławskim Ośrodku Rehabilitacji „ART” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a obecnie przy Dolnośląskim Stowarzyszeniu Aktywnej Rehabilitacji „ART”. Działalność Teatru przez wiele lat wspierał Zakład Muzykoterapii Ogólnej i Stosowanej Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.

„Scena teatralna służy nam od kilkunastu lat w przełamywaniu barier społecznych, jakie osoby chore psychicznie i ich rodziny napotykają wraz z chęcią powrotu do zwyczajnego życia oraz w szkoleniu wolontariuszy i profesjonalistów”.

Średnio co roku na scenie teatralnej przygotowywane jest premierowe przedstawienie. Spektakle są wystawiane na różnego rodzaju wydarzeniach w Polsce oraz na imprezach zagranicznych.

Nagrody i wyróżnienia

Teatr Integracyjny EUFORION prezentuje spektakle podczas różnego rodzaju wydarzeń w Polsce (ogólnopolskie i międzynarodowe zjazdy naukowe, festiwale, konferencje, itp.) oraz na imprezach zagranicznych (międzynarodowe festiwale na Białorusi i Ukrainie). Zostały one entuzjastycznie przyjęte przez międzynarodową publiczność oraz uzyskały bardzo dobre recenzje międzynarodowego jury.

Do sukcesów na skalę europejską należy zaliczyć:

– nagrodę za wcielanie idei humanizmu do spektaklu „Byczek Fernando” dla reżyser teatru mgr Anny Jędryczki-Hamery (podczas Międzynarodowego Integracyjnego Festiwalu Teatralnego “Słoneczna Chwila” w Kijowie na Ukrainie w roku 2008)

– nagrodę specjalną międzynarodowego jury za główną rolę w spektaklu „Ciaptak na dachu” dla jednego z aktorów Teatru Integracyjnego EUFORION – PIOTRA (podczas V Międzynarodowego Integracyjnego Festiwalu Teatralnego „Nieprzetarty Szlak” w Brześciu na Białorusi w roku 2009)

– nagrodę specjalną jury dla ANNY za szczerość wypowiedzi w roli Królowej w spektaklu „Rozmowa z kamieniem” (podczas Międzynarodowego Festiwalu w Kijowie na Ukrainie w 2012),

– nagrodę aktorską dla PAWŁA za rolę Kawalera Dorna w spektaklu „Dziewięć kochanek kawalera Dorna” (podczas XXVI Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku – SANS 2016),

– nagrodę za najlepszy zespół dla TEATRU INTEGRACYJNEGO EUFORION (podczas Międzynarodowego Integracyjnego Festiwalu Teatralnego „Nieprzetarty Szlak” w Brześciu na Białorusi w 2017 roku),

– nagrodę za poczucie humoru w prezentowanym spektaklu „Dziewięć kochanek kawalera Dorna” (podczas Międzynarodowego Festiwalu „Szliach” we Lwowie na Ukrainie w 2018 roku)

Teatr Integracyjny „EUFORION” prezentował wielokrotnie spektakle m.in. (podczas zjazdów naukowych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, podczas Dolnośląskich Festiwali Nauki we Wrocławiu, podczas Międzynarodowych Biennale Teatralnych „Terapia i Teatr” w Łodzi, podczas Konferencji i Forum Muzykoterapeutów we Wrocławiu, na Ogólnopolskich Kongresach Studentów Muzykoterapii oraz na Międzynarodowych Konferencjach Studentów Muzykoterapii we Wrocławiu, podczas Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konferencji Rytmiki w Łodzi, podczas Konferencji „Psychiatria i Sztuka” w Krakowie i Wrocławiu, w Ośrodku im. J. Grotowskiego we Wrocławiu, w Ośrodku Szkoleniowym Rekreacyjnego Klubu Nieprzetartego Szlaku w Skrzynicach pod Lublinem oraz podczas Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku w Lublinie (2006,2016,2020,2021), podczas Międzynarodowych Integracyjnych Festiwali Teatralnych “Słoneczna Chwila” w Kijowie na Ukrainie (2006, 2008 i 2012), podczas Międzynarodowych Integracyjnych Festiwali Teatralnych „Nieprzetarty Szlak” w Brześciu na Białorusi  (2009, 2012,2017), podczas Międzynarodowych Festiwali „Szliach” we Lwowie na Ukrainie (2007, 2010,2018), podczas Ogólnopolskich Przeglądów Amatorskich Teatrów Lalkowych w Strzelcach Opolskich (2012, 2013, 2014, 2015), podczas Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy (2011 i 2015).

Ponadto teatr wystawia także spektakle dla różnych grup społecznych – w ośrodkach dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych, zakładach karnych, szpitalach, podczas licznych szkoleń dla młodzieży, wolontariuszy, seniorów, osób po kryzysie psychicznym, profesjonalistów zdrowia. Aktorzy przez lata (niektórzy współpracują z teatrem od 1995 roku) nauczyli się występować w różnych warunkach: na stadionach, pod sceną, na podwórkach, w parkach, w salach konferencyjnych i gimnastycznych, na rynku.

Próby i warsztaty teatralne:

Teatr Integracyjny EUFORION prowadzi systematyczne próby – warsztaty w sezonie teatralnym (wrzesień- czerwiec). Warsztaty odbywają się raz w tygodniu (próby podstawowe), a czas ich trwania wynosi średnio dwie i pół godziny w tygodniu (17:30-20:00 w czwartki – w Pracowni Rehabilitacyjno-Plastycznej Salon ART DolSAR ART, ul. Grabiszyńska 89).

Warsztaty prowadzone są z wykorzystaniem technik teatralnych, psychodramy, dramoterapii, choreoterapii i muzykoterapii. Uczestniczą w nich osoby chore psychicznie, wolontariusze oraz terapeuci. Warsztaty odbywają się m.in. przy udziale prowadzącej warsztaty reżyser/psycholog, koterapeuty oraz w razie potrzeby z udziałem instruktora dźwięku i światła.

Dla osób chcących brać udział w pracach teatru: warunkiem uczestniczenia w próbach jest gotowość do współpracy.

Występowanie na scenie daje niepełnosprawnym aktorom poczucie wyjątkowości, posiadania czegoś, czego inni nie mają, wyodrębnienia się z tła społecznego.Występy dają aktorom możliwość bycia po „drugiej stronie”, doświadczania magii sceny (ciszy, świateł, kostiumów), gdzie wszystko wygląda inaczej. Spektakl w zamierzeniu ma pokazywać siłę, dawać aktorom radość z pokonywania ograniczeń i doświadczania sukcesu. Udział w pracach teatru daje również poczucie sensu i misji mówienia o swojej chorobie w kategoriach „wygranej” i „ku dobremu”- w sposób pozytywny i z nadzieją, mówiąc życiu „tak”.

Jedną z najważniejszych funkcji teatru terapeutycznego jest dawanie osobom z doświadczeniem choroby psychicznej poczucia dystansu do rzeczywistości, którego brak często przyczynił się do ich choroby.

Sama praca nad spektaklem w teatrze integracyjnym opiera się na następujących założeniach:

  • nigdy nie mówi się, który z aktorów jest osobą chorą, a który wolontariuszem czy studentem (widz może się tego domyślać, choć najlepiej jest wówczas, gdy to przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie),
  • przedstawienie musi dotykać tych aspektów rzeczywistości, które są fundamentalne dla osób chorujących.

„Zawsze szukamy takich tematów, które dotykają istotnych problemów zdrowia i choroby psychicznej oraz zaistniałych w kulturze. Don Kichot czy Faust żyli w świecie, w którym twarda, oparta na weryfikowalnych faktach rzeczywistość płynnie mieszała się ze światem iluzji, wyobrażeń i nieistniejących zjaw” – mówi założycielka teatru Anna Jędryczka-Hamera.

EUFORION w mediach:

Serdecznie zapraszamy do subskrypcji kanałów na YouTube:

dolsar_ART oraz Muzykoterapeutka BeataRadzik

na których publikujemy materiały związane m.in. z działalnością Teatru EUFORION.

Kilka linków:

Fragment spektaklu „Rozmowa z kamieniem”:

SPEKTAKL „Dziewięć kochanek kawalera Dorna”

Spektakl „Dziewięć kochanek kawalera Dorna”

 

Fragmenty spektaklu „Rozmowa z kamieniem”

Reportaż dotyczący „Dziewięciu kochanek kawalera Dorna”, Lwów 2018

https://zaxid.net/vistavu_9_kohanok_kavalera_dorna_priviz_do_lvova_vrotslavskiy_teatr_z_osoblivimi_aktorami_n1456559

Spektakl „Pszczoły”

Spektakl „Burza”

 

MOŻNA O NAS POCZYTAĆ:

  • KONTRAST (styczeń-luty 2013), str. 8-11

  • relacja ze spektaklu „Dziewięć kochanek kawalera Dorna” wystawianego podczas Międzynarodowego Festiwalu SZLIACH we Lwowie na Ukrainie:

http://ipress.ua/photo/znayty_sebe_na_teatralniy_stseni_i_ne_zagubyty_v_suspilstvi_254525.html

  • artykuł na temat premiery spektaklu „Noc czerwcowa i Inge Bartsch” wg K. I. Gałczyńskiego

http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,7551883,20120215WR-DLO,Teatr_jako_lekarstwo_na_chorobe_duszy,zwykly.html

  • krótkie artykuły dostępne na e-teatr.pl

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/261391.html%0A

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/110662.html

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/133157.html

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/135867.html

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/149059.html

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/148406.html

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/184405.html

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/181452.html

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/177160.html

Można również posłuchać o nas w radio:

http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/39350/Euforion

http://www.radiorodzina.pl/wiadomosci/16278/