Teatr Integracyjny ,,Euforion”

Teatr Integracyjny „Euforion”

Działa od 1995 roku, ma w swoim repertuarze 20 spektakli opartych na prozie i poezji polskiej oraz światowej.

W teatrze występują osoby z doświadczeniem choroby psychicznej oraz studenci wrocławskich uczelni.

Teatr prowadzi systematyczne próby-warsztaty w sezonie teatralnym (wrzesień-czerwiec) – spotyka się na ul. Grabiszyńskiej 89 w Pracowni Rehabilitacyjno – Plastycznej Salon ART w czwartki od godz. 18:00 do 20:00. Przyjmuje chętnych do występów na scenie oraz  do współpracy przy organizacji przedstawień.

Spektakle odbywają się  w różnych miejscach  we Wrocławiu (na scenach teatralnych, a także na podwórkach, w parkach, salach gimnastycznych) oraz podczas imprez artystycznych w całej Polsce (m.in.: Lublin, Łódź, Kraków, Zielona Góra), a także za granicą (Kijów, Brześć, Lwów).

HISTORIA PREMIER TEATRU EUFORION:
1995 – „Wiatroaeroterapia”
1997 – „Gdzie jesteś?”
1999 – „Psychodancing”
2000 – „Panna Tutli Putli”
2001 – „Byczek Fernando” wg Munro Leafa
2002 – „Don Kichot” wg Cervantesa
2003 – „Ciaptak na dachu” wg Jana Brzechwy
2004 – „DJ Faustus” wg Goethego
2005 – „Wilki” wg Danuty Wawiłow
2006 – „All you need is love”
2006 – „Colas Breugnon” wg Romain Rollanda
2007 – „Ryby, żaby i raki” wg Jana Brzechwy
2010 – „Rozmowa z kamieniem” wg Wisławy Szymborskiej
2011 – „Garby” wg Leszka Kołakowskiego
2012 – „Noc czerwcowa i Inge Bartsch” wg Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
2013 – „Don Juan” wg Moliera/2016 – „Gdyby Don Juan był kobietą…” wg Moliera
2014 – „Dziewięć kochanek kawalera Dorna” wg Kornela Makuszyńskiego
2015 – „Pszczoły” wg Bolesława Leśmiana
2016 – „Burza” wg Williama Sheakespeara                                                                                                                                        
2017 – ,,Wariat i zakonnica” wg Stanisława Ignacego Witkiewicza

Na bieżąco informacje o nas można znaleźć tutaj:

https://www.facebook.com/teatr.euforion

Kilka słów o nas:

Teatr Integracyjny EUFORION, który z inicjatywy Anny Jędryczki – Hamery działa od 1995 roku, tworzą osoby inicjujące zmiany postaw społecznych wobec specyficznej grupy osób niepełnosprawnych – osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Od początku w spektaklach występowały osoby z doświadczeniem choroby psychicznej, studenci muzykoterapii oraz studenci innych uczelni wrocławskich, terapeuci i wolontariusze.

Obecnie Teatr Integracyjny EUFORION ma w swoim repertuarze 20 spektakli opartych na prozie i poezji polskiej oraz światowej.

Początkowo grupa Teatru Integracyjnego funkcjonowała przy Wrocławskim Ośrodku Rehabilitacji „ART” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a obecnie przy Dolnośląskim Stowarzyszeniu Aktywnej Rehabilitacji „ART”. Działalność Teatru przez wiele lat wspierał Zakład Muzykoterapii Ogólnej i Stosowanej Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.

Scena teatralna służy nam od kilkunastu lat w przełamywaniu barier społecznych, jakie osoby chore psychicznie i ich rodziny napotykają wraz z chęcią powrotu do zwyczajnego życia oraz w szkoleniu wolontariuszy i profesjonalistów.

Średnio co roku na scenie teatralnej przygotowywane jest premierowe przedstawienie. Spektakle są wystawiane na różnego rodzaju wydarzeniach w Polsce oraz na imprezach zagranicznych.

Teatr Integracyjny „EUFORION” prezentował wielokrotnie spektakle m.in. (podczas zjazdów naukowych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, podczas Dolnośląskich Festiwali Nauki we Wrocławiu, podczas Międzynarodowych Biennale Teatralnych „Terapia i Teatr” w Łodzi, podczas Konferencji i Forum Muzykoterapeutów we Wrocławiu, na Ogólnopolskich Kongresach Studentów Muzykoterapii oraz na Międzynarodowych Konferencjach Studentów Muzykoterapii we Wrocławiu, podczas Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konferencji Rytmiki w Łodzi, podczas Konferencji „Psychiatria i Sztuka” w Krakowie i Wrocławiu, w Ośrodku im. J. Grotowskiego we Wrocławiu, w Ośrodku Szkoleniowym Rekreacyjnego Klubu Nieprzetartego Szlaku w Skrzynicach pod Lublinem oraz podczas Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku w Lublinie (2006,2016), podczas Międzynarodowych Integracyjnych Festiwali Teatralnych “Słoneczna Chwila” w Kijowie na Ukrainie (2006, 2008 i 2012), podczas Międzynarodowych Integracyjnych Festiwali Teatralnych „Nieprzetarty Szlak” w Brześciu na Białorusi  (2009, 2012,2017), podczas Międzynarodowych Festiwali „Szliach” we Lwowie na Ukrainie (2007, 2010,2018), podczas Ogólnopolskich Przeglądów Amatorskich Teatrów Lalkowych w Strzelcach Opolskich (2012, 2013, 2014, 2015), podczas Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy (2011 i 2015). Ponadto teatr wystawia także spektakle dla różnych grup społecznych – w ośrodkach dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych, zakładach karnych, szpitalach, podczas licznych szkoleń dla młodzieży, wolontariuszy, seniorów, osób po kryzysie psychicznym, profesjonalistów zdrowia. Aktorzy przez lata (niektórzy współpracują z teatrem od 1995 roku) nauczyli się występować w różnych warunkach: na stadionach, pod sceną, na podwórkach, w parkach, w salach konferencyjnych i gimnastycznych, na rynku.

Nagrody i wyróżnienia

Teatr Integracyjny EUFORION prezentuje spektakle podczas różnego rodzaju wydarzeń w Polsce (ogólnopolskie i międzynarodowe zjazdy naukowe, festiwale, konferencje, itp.) oraz na imprezach zagranicznych (międzynarodowe festiwale na Białorusi i Ukrainie). Zostały one entuzjastycznie przyjęte przez międzynarodową publiczność oraz uzyskały bardzo dobre recenzje międzynarodowego jury.

Do sukcesów na skalę europejską należy zaliczyć:

– nagrodę za wcielanie idei humanizmu do spektaklu „Byczek Fernando” dla reżyser teatru mgr Anny Jędryczki-Hamera (podczas Międzynarodowego Integracyjnego Festiwalu Teatralnego “Słoneczna Chwila” w Kijowie na Ukrainie w roku 2008)

– nagrodę specjalną międzynarodowego jury za główną rolę w spektaklu „Ciaptak na dachu” dla jednego z aktorów Teatru Integracyjnego EUFORION – PIOTRA (podczas V Międzynarodowego Integracyjnego Festiwalu Teatralnego „Nieprzetarty Szlak” w Brześciu na Białorusi w roku 2009)

– nagrodę specjalną jury dla ANNY za szczerość wypowiedzi w roli Królowej w spektaklu „Rozmowa z kamieniem” (podczas Międzynarodowego Festiwalu w Kijowie na Ukrainie w 2012),

– nagrodę aktorską dla PAWŁA za rolę Kawalera Dorna w spektaklu „Dziewięć kochanek kawalera Dorna” (podczas XXVI Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku – SANS 2016),

– nagrodę za najlepszy zespół dla TEATRU INTEGRACYJNEGO EUFORION (podczas Międzynarodowego Integracyjnego Festiwalu Teatralnego „Nieprzetarty Szlak” w Brześciu na Białorusi w 2017 roku),

– nagrodę za poczucie humoru w prezentowanym spektaklu „Dziewięć kochanek kawalera Dorna” (podczas Międzynarodowego Festiwalu „Szliach” we Lwowie na Ukrainie w 2018 roku).

 

Próby i warsztaty teatralne:

Teatr Integracyjny EUFORION prowadzi systematyczne próby – warsztaty w sezonie teatralnym (wrzesień- czerwiec). Warsztaty odbywają się raz w tygodniu (próby podstawowe), a czas ich trwania wynosi średnio dwie godziny w tygodniu (18:00-20:00 w czwartki – w Pracowni Rehabilitacyjno-Plastycznej Salon ART DolSAR ART). Warsztaty prowadzone są z wykorzystaniem technik teatralnych, psychodramy, dramoterapii, choreoterapii i muzykoterapii. Uczestniczą w nich osoby chore psychicznie, wolontariusze oraz terapeuci. Warsztaty odbywają się m.in. przy udziale prowadzącego warsztaty, reżysera, kooterapeuty, w razie potrzeby z udziałem instruktora dźwięku i światła.

Założenia teatru:

działalność zbiorowa (spektakl nie opiera się na jednej osobie- głównej roli, role są wymienne, czasem jeden aktor może zastąpić drugiego w ostatniej chwili, aktorzy ćwiczą także gotowość do podjęcia każdej roli w razie pogorszenia formy u innego aktora związanego z chorobą – kiedy aktor nie przychodzi, musi godzić się z tym ze ktoś inny go zastąpi). Teatr powoduje, że aktorzy są wspólnotą. Studenci i wolontariusze wraz z chorymi współpracują na tych samych zasadach.

„SHOW MUST GO ON”– to następne założenie pracy teatru- nie można zejść ze sceny i powiedzieć „przepraszam”, kiedy zapomni się tekstu lub ruchu scenicznego –  trzeba improwizować, lub trwać w trudnej sytuacji, zdarza się, że koledzy z zespołu podpowiedzą. Spektakl musi się odbyć, jest powtarzalny, dzięki czemu daje poczucie bezpieczeństwa wszystkim.

– w teatrze integracyjnym ważną rolę odgrywa „chór”, dzięki niemu możliwe jest, aby w spektaklu mogły wystąpić osoby nowe, po raz pierwszy, np. bez swojego tekstu, czasem w scenach zbiorowych z wspólnym tekstem.

– najważniejszym założeniem dotyczącym aktorów jest sposób doboru roli. Najczęściej spektakl jest tworzony pod konkretnego aktora, oznacza to, że „idzie się po warunkach”. Ze specyficznych deficytów aktora tworzy się atut, jest to rodzaj terapeutycznego przeformułowania ułomności, w celu jej zaakceptowania przez chorego. W odbiorze widza ma być widoczny zachwyt, a nie litość. Informacja zwrotna dla aktora to żywe reakcje publiczności (śmiech, łzy, spontaniczne oklaski) oraz aplauz po zakończeniu spektaklu, co daje poczucie sukcesu. Teatr grając w różnych miejscach i warunkach, musi chodzić na kompromisy, aktorzy mają jednak poczucie, że znowu się udało, poradzili sobie, odnieśli sukces.

Występowanie na scenie daje niepełnosprawnym aktorom poczucie wyjątkowości, posiadania czegoś, czego inni nie mają, wyodrębnienia się z tła społecznego.

Od osób chcących brać udział w pracach teatru, jako jedyny warunek uczestniczenia w próbach wymagana jest tylko gotowość do współpracy.

Występy dają aktorom możliwość bycia po „drugiej stronie”, doświadczania magii sceny (ciszy, świateł, kostiumów), gdzie wszystko wygląda inaczej. Spektakl w zamierzeniu ma pokazywać siłę, dawać radość aktorom z pokonywania ograniczeń i doświadczania sukcesu. Udział w pracach teatru daje również aktorom poczucie sensu i misji mówienia o swojej chorobie w kategoriach „wygranej” i „ku dobremu”- w sposób pozytywny i z nadzieją, mówiąc życiu „tak”.

Jedną z najważniejszych funkcji teatru terapeutycznego jest dawanie osobom z doświadczeniem choroby psychicznej poczucia dystansu do rzeczywistości, którego brak często przyczynił się do ich choroby.

Sama praca nad spektaklem w teatrze integracyjnym opiera się na następujących założeniach:

  • nigdy nie mówi się, który z aktorów jest osobą chorą, a który wolontariuszem czy studentem (widz może się tego domyślać, choć najlepiej jest wówczas, gdy to przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie),
  • przedstawienie musi dotykać tych aspektów rzeczywistości, które są fundamentalne dla osób chorujących.

„Zawsze szukamy takich tematów, które dotykają istotnych problemów zdrowia i choroby psychicznej oraz zaistniałych w kulturze. Don Kichot czy Faust żyli w świecie, w którym twarda, oparta na weryfikowalnych faktach rzeczywistość płynnie mieszała się ze światem iluzji, wyobrażeń i nieistniejących zjaw” – mówi założycielka teatru Anna Jędryczka-Hamera.

Kilka dostępnych linków:

Fragment spektaklu „Rozmowa z kamieniem”:

SPEKTAKL „Dziewięć kochanek kawalera Dorna”

Fragmenty spektaklu „Rozmowa z kamieniem”

https://zaxid.net/vistavu_9_kohanok_kavalera_dorna_priviz_do_lvova_vrotslavskiy_teatr_z_osoblivimi_aktorami_n1456559

MOŻNA O NAS POCZYTAĆ:

  • KONTRAST (styczeń-luty 2013), str. 8-11

  • relacja ze spektaklu „Dziewięć kochanek kawalera Dorna” wystawianego podczas Międzynarodowego Festiwalu SZLIACH we Lwowie na Ukrainie:

http://ipress.ua/photo/znayty_sebe_na_teatralniy_stseni_i_ne_zagubyty_v_suspilstvi_254525.html

  • artykuł na temat premiery spektaklu „Noc czerwcowa i Inge Bartsch” wg K. I. Gałczyńskiego

http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,7551883,20120215WR-DLO,Teatr_jako_lekarstwo_na_chorobe_duszy,zwykly.html

  • krótkie artykuły dostępne na e-teatr.pl

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/261391.html%0A

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/110662.html

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/133157.html

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/135867.html

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/149059.html

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/148406.html

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/184405.html

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/181452.html

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/177160.html

Można również posłuchać o nas w radio:

http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/39350/Euforion

http://www.radiorodzina.pl/wiadomosci/16278/