Teatr Integracyjny ,,Euforion”

Teatr Integracyjny „Euforion”

Działa od 1995 roku, ma w swoim repertuarze 18 spektakli opartych na prozie i poezji polskiej oraz światowej. W teatrze występują osoby z doświadczeniem choroby psychicznej oraz studenci wrocławskich uczelni.

Teatr prowadzi systematyczne próby-warsztaty w sezonie teatralnym (wrzesień-czerwiec). Przyjmuje chętnych do występów na scenie oraz  do współpracy przy organizacji przedstawień. Spektakle odbywają się  w Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz podczas imprez artystycznych w całej Polsce (m.in.: Lublin, Łódź, Kraków, Zielona Góra), a także za granicą (Kijów, Brześć, Lwów).