NOWY TERMIN! Decyzja Zarządu w sprawie Walnego Zebrania Członków DolSAR ART

Zarząd Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji „ART”,

ze względu na ogłoszony w Polsce stan epidemii ,

na posiedzeniu w dniu 18.05.2020

wyznaczył NOWY TERMIN  oraz  NOWE MIEJSCE

Walnego Zgromadzenia Członków

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

w Walnym Zgromadzeniu Członków

Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji „ART”,

które odbędzie się w dniu 11 września (piątek) 2020 roku

w Środowiskowym Domu Samopomocy

przy ul. Nowowiejskiej 20 f we Wrocławiu.

 

Podczas Zgromadzenia podsumujemy zrealizowane zadania

oraz będziemy wyznaczać nowe cele.

Program:

16.30 -17.00  Przybycie i rejestracja uczestników

17.00                Pierwszy termin Walnego Zgromadzenia

W razie braku kworum w  pierwszym terminie Zebranie rozpocznie się o godz. 17.15 w terminie drugim

17.00            Uroczyste otwarcie obrad

– Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

– Przyjęcie porządku obrad

– Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

– Wybór Komisji Skrutacyjnej

– Sprawozdania Zarządu

– Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

– Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej

– Dyskusja nad sprawozdaniami

– Wolne wnioski

– Przyjęcie uchwał

– Zakończenie obrad

Skip to content