Walne Zgromadzenie Członków DolSAR ART 2021

Zarząd

Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji „ART”

serdecznie zaprasza

do wzięcia udziału

w Walnym Zgromadzeniu Członków

Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji „ART”,

które odbędzie się w dniu 24 czerwca (czwartek) 2021 roku

w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Nowowiejskiej 20f we Wrocławiu.

Podczas Zgromadzenia podsumujemy zrealizowane zadania oraz będziemy wyznaczać nowe cele.

Program:

15.45-16.15 Przybycie i rejestracja uczestników

16.15 Pierwszy termin Plenarnego Zgromadzenia.

W razie braku Kworum w pierwszym terminie Zebranie rozpocznie się o godz. 16.30 w terminie drugim.

16.30 Uroczyste otwarcie obrad

– Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

– Przyjęcie porządku obrad

– Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

– Wybór Komisji Skrutacyjnej

– Sprawozdania Zarządu

– Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

– Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej

– Dyskusja nad sprawozdaniami

– Wolne wnioski

– Przyjęcie uchwał

– Zakończenie obrad

Skip to content