Walne Zgromadzenie Wyborcze DolSAR ART 2022

 

Zarząd

Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji „ART”

Serdecznie zaprasza

do wzięcia udziału

w Walnym Zgromadzeniu Wyborczym Członków

Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji „ART”,

które odbędzie się w dniu 23 czerwca (czwartek) 2022 roku

w siedzibie ŚDSu przy ul. Nowowiejskiej 20 f we Wrocławiu.

Podczas Zgromadzenia podsumujemy zrealizowane zadania oraz będziemy wyznaczać nowe cele.

Program:

15:30 -16:00 Przybycie i rejestracja uczestników

16:00 Pierwszy termin Walnego Zgromadzenia

W razie braku Kworum w pierwszym terminie Zebranie rozpocznie się o godz. 16:15 w terminie drugim

16:15 Uroczyste otwarcie obrad

– Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

– Przyjęcie porządku obrad

– Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

– Wybór Komisji Skrutacyjnej

– Sprawozdania Zarządu

– Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

– Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej

– Dyskusja nad sprawozdaniami

– Wybór Komisji Wyborczej

– Wybór nowego Przewodniczącego DolSAR „ART”

Przerwa na kawę

– Ogłoszenie wyników wyborów na Przewodniczącego

DolSAR „ART”

– Zgłaszanie kandydatur do Zarządu DolSAR „ART”

– Wybory Zarządu DolSAR „ART”

Przerwa na kawę

– Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu DolSAR „ART”

– Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej

– Zgłaszanie kandydatur do Sądu Koleżeńskiego

– Wolne wnioski

– Przyjęcie uchwał

– Ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej i

Sądu Koleżeńskiego

– Zakończenie obrad

Skip to content